ΕΜΕΚΑ
Βρίσκεστε εδώ:
Βαφές
  • Στεγανωτικές βαφές προσόψεων
  • Ειδικές βαφές βασισμένες στη νανοτεχνολογία (ψυχρά χρώματα)
  • Εφαρμογή ειδικών αντιμικροβιακών συστημάτων για χώρους νοσοκομείων και επεξεργασίας τροφίμων
  • Οικολογικές βαφές